Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки (Вип. 9)

Відкрити оригінал обкладинки

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Вип. 9: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство, Світова Наукова Рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. Алла Атаманенко. Острог : РВВ Національного університету «Острозька академія», 2007. 500 с.

До збірника увійшли статті з актуальних проблем дослідження української діаспори. Серед розглянутих питань – аналіз діаспори як явища, співпраці українців в світі, розвиток науки, огляди бібліотечної та архівної діаспоріани в Україні та поза нею, діяльність видатних українців та ін. 

Для викладачів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією.

Завантажити збірник одним файлом можна тут.

Зміст видання:

Від редактора

ДІАСПОРА ЯК ЯВИЩЕ І ПИТАННЯ
СПІВПРАЦІ УКРАЇНЦІВ СВІТУ

Юрій Макар
Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан

Наталія Барановська
Чорнобильська трагедія і громадські організації в діаспорі

Ярослав Розумний
Українська дiяспора в Канадi вчора й сьогоднi: процеси i прогнози

Giovanna Brogi Bercoff
Ukrainian Studies in Italy

Віра Коник
Український вимір української діаспори Естонії: вчора, сьогодні. Що завтра?

Юрій Садловський
Українці Латвії: проблеми та перспективи

Ірина Ключковська
До питання про стратегію розвитку стосунків України та діаспори

Ірина Гладун, Ірина Ключковська
Діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”: співпраця з закордонним українством

РОЗВИТОК НАУКИ

Любомир Винар
Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945 – 1952

Микола Мушинка
Роль Чеської академії наук при вивченні мови русинів-українців Словаччини

Петро Кралюк
Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст.

Оксана Чечина
Початок діяльності Українського Історично-філологічного товариства в Празі (1923 – 1924)

Микола Костриця
Роль товариства “Волинь” та Інституту дослідів Волині у Вінніпезі (Канада) у становленні наукового волинезнавства

Людмила Крот
Діяльність земств в оцінці істориків української діаспори

Любов Корнійчук
Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського

Володимир Крот
Громадсько-політична діяльність М. Грушевського в творчості істориків української діаспори

Наталія Гриньох
Діяльність українських науково-історичних установ у Канаді в 50 – 80-і рр. ХХ ст.

УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ

Бланка Єржабкова
Незабутня постать великої людини: Дмитро Антонович (1877 – 1945)

Анастасія Хеленюк
Постаті українських істориків в творчості Л. Винара

Тадей Яценюк
Олександр Оглоблин та розвиток української історичної науки на Заході

Дарина Тетерина
Харківський період Юрія Блохина

Григорій Курас
Дипломат, історик, патріот (Іван Токаржевський-Карашевич)

Надія Швайба
Н.Д. Полонська-Василенко: спадщина історика Південної України та проблеми її дослідження

Ярослав Сеник
Ярослав Чиж (1894 – 1958) – дослідник історії української імміграції в США

Ірина Валявко
Нотатки до філософських студій Дмитра Чижевського

Галина Клинова
Діяльність Олександра Домбровського в УІТ

ПОСТАТІ

Олександр Кучерук
Микола Битинський: геральдист, художник, поет

Оксана Пилат
Питання еміграції в суспільно-політичній діяльності Семена Вітика

Юлія Назарук
Друга еміграційна доба життя та діяльності Олександра Скорописа-Йолтуховського (напередодні та після початку Першої світової війни)

Ярослав Малик
Громадсько-політична діяльність Павла Крата

Яна Таравська
Політична діяльність Андрія Жука під час Першої світової війни

Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва
Дмитро Куп’як: Штрихи до біографії

КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, ЛІТЕРАТУРА

Ігор Стебельський
За українську культуру: до джерел про діяльність Асоціяції Діячів Української Культури

Оксана Бойко
Релігійні мотиви у творчості Леоніда Молодожанина (скульптура, ікони, вітражі, мозаїка)

Жанна Янковська
Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського

Остап Ножак
Ораторія С. Майданської й В. Кікти “Святий Дніпро” у виконанні Едмонтонського хору “Дніпро”

Максим Кирчанів
Канадська література у пошуках українського коріння (проблеми творчості Дженіс Кулик Кифер)

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ТА ЇЇ ПРОВІДНІ ДІЯЧІ

Іван Патарак
Діяльність релігійних об’єднань по організації парафіяльних громад в Канаді початку ХХ ст.

Людмила Третяк
Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ 20-30-Х РОКІВ

Валентина Піскун
Діяльність Українського Центрального Комітету в Польщі та Українського Громадського Комітету в Чехословаччині по соціальній адаптації українських політичних еміґрантів У 20-х рр. ХХ ст.

Тетяна Осташко
Український Монархічний Рух за даними польських військових спецслужб (Dwójka)

Володимир Сідак, Тамара Вронська
Радянські спецслужби в дезорганізації української еміграції у міжвоєнний період

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Ігор Срібняк
Проблема реконструкції видання військово-історичних часописів української еміграції (джерелознавчий аспект)

Тарас Гринівський
Видавнича діяльність української діаспори поч. ХХ ст. у висвітленні часопису “Книгарь”

Лариса Антощук
Журнал “The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА

Оксана Дзвінчук
Часопис “Український Голос” – організатор громадського життя українців Канади (релігійно-церковний аспект)

Алла Атаманенко
Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства

Юрій Недужко
Взаємодія Державного Центру УНР в екзилі та мас-медіа країн Заходу (1948 – 1965 рр.)

АРХІВИ, БІБЛІОТЕКИ ТА МУЗЕЇ

Олексій Коновал
Де зберігаються видання та архіви середовища УРДП-УДРП та його братніх організацій

Вікторія Курченко
Американська україніка: фонди архіву Українського інституту Америки та описи Бахметь’євського архіву Колумбійського університету Нью-Йорка

Віталій Макар
Канадські архівні фонди і книжкові публікації про інтеграцію українців до багатонаціонального суспільства Канади

Марина Палієнко, Микола Щербак
Джерела з історії української еміграції у фондах Російського державного військового архіву

Марія Баран
Архів Зенона Кузелі у фондах Відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України

Олена Прищепа
Колекції української діаспори у фондових збірках Рівненського обласного краєзнавчого музею

Валерій Белінський
Зображення музейними засобами діяльності буковинської діаспори в країнах її найбільшого розселення

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ПОЗА УКРАЇНОЮ

Владислав Роговий
Діяльність Комісії Допомоги Українському Студентству на теренах Великої Британії в повоєнний час

Юлія Заячук
Зміст та навчально-методичне забезпечення українознавчих дисциплін в університетах Канади

Юлія Сіренко
Українська освіта в Башкортостан

Ірина Краснодемська
Проблеми національного виховання й освіти у творчій спадщині Григорія Ващенка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *