OLYMPUS DIGITAL CAMERA
4_2
6_2
previous arrow
next arrow

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. Ідея належала відомому українському вченому зі США проф. Любомиру Роману Винару, яку зі щирим розумінням підтримав ректор Академії проф. Ігор Демидович Пасічник. У 2017 р. Інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» (НДЦ ІДУД).

Діяльність Інституту регламентується Положенням про Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного університету «Острозька академія» та здійснюється згідно з чинним законодавством.

Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Напрями діяльності Інституту:

  • опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів життя закордонного українства;
  • видання наукових збірників, монографічних та довідникових видань з діаспоріани, перевидання праць видатних українських вчених закордоння;
  • розробка навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності світового українства;
  • опрацювання навчальних посібників для середньої та вищої школи;
  • організація та проведення наукових конференцій і семінарів;
  • сприяння у запрошенні вчених з діаспори для викладання в Національному університеті «Острозька академія»;
  • співпраця з українськими науковими установами та університетами у вивченні проблем, пов’язаних із життям та діяльністю закордонного українства;
  • формування наукової бібліотеки й архіву.

Відповідно до рішення вченої ради від 24 лютого 2006 р. 12 жовтня того ж року в НаУОА відкрито першу в Україні кафедру історії української діаспори. Почесним завідувачем кафедри та її Почесним професором став президент Українського історичного товариства та Українсько-Американської асоціації університетських професорів, голова Світової наукової ради при Світовому конгресі українців, голова Історичної секції та Видавничої комісії Української вільної академії наук у США, почесний доктор НаУОА проф. Л. Винар. Завідувачем кафедри історії української діаспори призначено директора Інституту досліджень української діаспори А. Атаманенко. Відкриття першої на території нашої держави і за кордоном, а тому унікальної кафедри української діаспори стало закономірним продовженням роботи Інституту.

На фото: ректор НаУОА професор Ігор Пасічник, президент Українського історичного товариства професор Любомир Винар, директор Інституту досліджень української діаспори НаУОА професор Алла Атаманенко (2006 р.)

Від 2002 р. співробітниками Інституту були: Алла Атаманенко (директор), Наталія Конопка, Ірина Рибачок, Іван Логвин, Олександр Бокайло, Назар Мартинюк. Вони опрацьовують і публікують діаспорознавчі статті, беруть участь у наукових конференціях на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Під керівництвом А. Атаманенко підготовлено й захищено низку дисертацій про відомих громадсько-політичних діячів і вчених світового українства.