Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип. 23)

Відкрити оригінал обкладинки

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / Ред. колегія: І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 23. 284 с.

До збірника увійшли статті з актуальних проблем дослідження української діаспори. Серед запропонованих статей — дослідження діаспори як історичного, соціального та демографічного явища, аналіз суспільно-громадського життя й культурних, мистецьких, літературних здобутків зарубіжних українців, характеристика розвитку української освіти та науки за межами України, розгляд діяльності видатних українців та українознавчих осередків за кордоном.

Завантажити збірник одним файлом можна тут.

Зміст видання:

ДІАСПОРА ЯК ІСТОРИЧНЕ,
СОЦІАЛЬНЕ ТА ДЕМОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ

Алла Атаманенко
ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО ТА УКРАЇНА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Іван Братусь, Юрій Смольніков
ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РОЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ

Оксана П’ятковська
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ДІАСПОРИ

Людмила Божук
ЗНАЧУЩІСТЬ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «НАШЕ ЖИТТЯ»)

Алла Горбенко
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У СПРАВІ ДОПОМОГИ ІТАЛІЙСЬКИМ ЕМІГРАНТАМ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.

СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ В ДІАСПОРІ

Володимир Потульницький
СТВОРЕННЯ В ЕМІГРАЦІЙНИХ УМОВАХ ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА (1918–1939)

Олеся Дзира
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ В КАНАДІ В 1918 – 1939 РР. І ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Оксана Кужільна
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ІЗ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА «МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ»

Олена Гуменюк
СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАСТУНІВ-ЕМІГРАНТІВ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ СКАУТІВ

Оксана Супронюк
ЧАСОПИС «ВІСНИК СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ» (ВІДЕНЬ, 1914–1918) ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

Микола Мушинка
ВАСИЛЬ КАПІШОВСЬКИЙ І ЙОГО МІСЦЕ В ІСТОРІЇ УКРАЇНЦІВ СЛОВАЧЧИНИ

Олександр Бокайло
ГРОМАДСЬКА, КУЛЬТУРНА, НАУКОВА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ОУАТНС «ЗАРЕВО» НА ТЕРИТОРІЇ США

Ольга Зубко
УКРАЇНЦІ БІЛОРУСІ. БІЛОРУСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ «ВАТРА». ФІЛІЇ «ДНІПРО» (м. Могилів) ТА «ЗАПОВІТ» (м. Мінськ) (1991–2014 рр.)

Олена Барабаш-Тимофієва
ІВАН КРАСКОВСЬКИЙ – ІНІЦІАТОР БІЛОРУСЬКОГО ФУТБОЛУ (1910–1914 рр.)

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ТА НАУКА В ДІАСПОРІ

Віталій Тельвак, Василь Педич
ЛЬВІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО: ДІАСПОРНИЙ ДИСКУРС

Галина Клинова-Дацюк
ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ВІЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК У НІМЕЧЧИНІ ДІ-ПІ ПЕРІОДУ (1945–1952 РР.)

Олександр Мазепа
УКРАЇНСЬКІ ГЕРАЛЬДИЧНІ ТА ГЕНЕАЛОГІЧНІ ІНСТИТУЦІЇ DP-ПЕРІОДУ

Ірина Краснодемська
РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У США ТА КАНАДІ (70–80-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

Наталія Савчук
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ КІУС  (ЕДМОНТОН, КАНАДА)

Валентина Федонюк
СУЧАСНА СЛОВАЦЬКА ЛІНГВІСТИЧНА УКРАЇНІСТИКА: ДОСЯГНЕННЯ ТА ВТРАТИ

Іван Логвин
ПОСТАТЬ ІСТОРИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ

Христина Скрипка
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Галина Темник
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДІАСПОРИ

Ярослав Сеник
ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ – ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, ДОСЛІДНИК, МЕЦЕНАТ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Наталія Матвійчук
ПРОБЛЕМА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ У США В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ М. КУРОПАСЯ

Андрій Яців
ЕДВАРД КОЗАК ТА ІВАН КЕДРИН-РУДНИЦЬКИЙ: ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН

КУЛЬТУРНІ, МИСТЕЦЬКІ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

Ганна Карась
УКРАЇНСЬКЕ МУЗИЧНЕ ДІАСПОРОЗНАВСТВО ЯК НОВИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Віолетта Дутчак
БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ХХ – початку ХХІ ст.

Людмила Обух
ОСЕРЕДКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКИХ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ

Богдан Кіндратюк
КАМПАНОЛОГІЧНІ СТУДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

Тетяна Цимбал
ФОЛЬКЛОР ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДІАСПОРАЛЬНОГО БУТТЯ

Богдан Тимків, Роксолана Тимків
САКРАЛЬНА ДЕРЕВОРІЗЬБА МИСТЦІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Юлія Кондрашевська
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЗДОБУТКИ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ

Світлана Лущій
РОМАНІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ, ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ПАРАДИГМИ

Анастасія Хеленюк
ВНЕСОК ЗАРУБІЖНИХ УКРАЇНЦІВ У ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ФОНДУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ ДІАСПОРИ

АРХІВИ, АРХІВНІ ФОНДИ, КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ
ТА БІБЛІОГРАФІЯ ДІАСПОРИ В УКРАЇНІ і ЗА КОРДОНОМ

Надія Миронець
ЛИСТУВАННЯ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА З ДРУЖИНОЮ 1921–1949 РОКІВ В АРХІВІ-МУЗЕЇ ІМ. Д. АНТОНОВИЧА УВАН (США)

Марія Баран
ЛИСТИ ОЛЕКСАНДРА ШУЛЬГИНА ДО МИРОНА КОРДУБИ (1925 – 1929)

Марія Тимочко
СЛАВІСТ ЛУКІЯ ГУМЕЦЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОСОБОВОГО АРХІВНОГО ФОНДУ)

Галина Горбунова
ЛИСТУВАННЯ ГАННИ ЧЕРІНЬ (США) ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ ТВОРЧОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДАЗУ)

Галина Бурлака, Алла Ріпенко
МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ФОНДАХ ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ

Світлана Кучеренко
ВНЕСОК ДІАСПОРИ У БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИПОЗНАВСТВА

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА

о. Юрій Мицик, Інна Тарасенко
ЛИСТИ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА ДО ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

Валентина Піскун
ПОРТРЕТ ДІЯЧА УНР ІЛАРІОНА КОСЕНКА ЗА СПОГАДАМИ ДРУЗІВ ТА ОФІЦІЙНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Тамара Вронська
ТЕМА РЕПРЕСІЙ ПРОТИ РОДИН «ВОРОГІВ НАРОДУ» В МЕМУАРАХ
ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

ДИСКУСІЯ

Павло-Роберт Maґочій
КУЛЬТУРИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ІММІГРАНТІВ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ: МОВНИЙ ФАКТОР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *