Відбулась онлайн-презентація Інституту

Автор статті – Анастасія Фещук

У Національному університеті «Острозька академія» 14 травня відбулася онлайн-презентація Науково-дослідного центру «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара». Модераторкою зустрічі була директорка Інституту, докторка історичних наук, професорка НаУОА Алла Атаманенко. Під час презентації було представлено оновлений сайт НДЦ (технічною розробкою якого на волонтерських засадах займався студент факультету міжнародних відносин НаУОА Дмитро Стретович).

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. В 2017 році після смерті відомого українського історика, американця за громадянством, професора Любомира Винара, рішенням вченої ради університету Інститут одержав його ім’я.

«Присвоєння Інституту імені професора Винара не випадкове. Саме завдяки ідеї пана Любомира Інститут розпочав своє існування. Коли ми спілкувались стосовно книг, величезних бібліотечних колекцій, які знаходились у наукових установах створених діаспорою або вдома у її представників, а останні могли зникнути з відходом в кращий світ їх власників, виникла ідея зберегти ці раритети, донести їх до українського читача. Таким чином й було утворено наш Інститут. Цю ідею підтримав ректор академії Ігор Демидович Пасічник», – розповіла Алла Атаманенко.

Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, в першу чергу їх інтелектуального спадку, вивчення внеску до світової культури, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України. Тому НДЦ працює над науковими проблемами, пов’язаними із вивченням різних аспектів життя закордонного українства, видає наукові збірники, монографії та довідникові видання з діаспоріани, перевидає праці видатних українських вчених закордоння. Співробітники Інституту розробили низку навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності світового українства (зокрема, ст. науковий співробітник НДЦ канд. іст. наук Ірина Олександрівна Рибачок читає курс «Культура закордонного українства» студентам спеціальності «Культурологія», А.Є. Атаманенко – курси «Українська закордонна історіографія» – студентам спеціальності «Історія та археологія» та «Закордонне українство» для студентів ОПП «Міжнародні відносини»).

За роки існування сформовано потужний бібліотечний фонд Інституту, який нині нараховує понад 25 тисяч найменувань книг діаспоріани. Серед них є багато рідкісних видань міжвоєнного періоду, які видавались українцями з кінця XIX століття. Також функціонує архів, в якому зберігаються матеріали, передані спадкоємцями відомих діячів наукових установ та громадських організацій.

Активною є видавнича робота Інституту. За роки його існування було видано понад 25 книжкових видань, серед яких монографії Л. Винара, О. Оглоблина, Т. Мацьківа, спомини О. Домбровського та інші. Спільно з українськими науковими інституціями та організаціями діаспори Інститутом було видано книги «Матеріали до історії Українського історичного товариства» (2006), «Українсько-Американська Асоціяція Університетських Професорів. Статті і матеріяли» (2008), «Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конґресі Українців» (2011), де оприлюднено унікальні документи про діяльність цих організацій.

Ще одним напрямом роботи Інституту є проведення наукових форумів. Цьогоріч 23-24 вересня відбудеться VIII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження». Упродовж понад 16 років до участі у заході долучаються дослідники з України та з багатьох інших країн світу. Статті на основі доповідей цих конференцій друкуються в «Наукових записках» НаУОА, які готуються до друку колективом Інституту. Крім цих конференцій, що стали вже традиційними, було проведено низку заходів, які мали принести користь розвитку українській історіографії.

Виконуючи прохання Наукового товариства ім. Шевченка в Америці та Канадського інституту українських студій, колектив НДЦ дарує українським науковим та публічним бібліотекам рідкісні українознавчі видання, що побачили світ поза Україною. Іноді такими книгами нагороджуються неофіти науки – найкращі студенти та школярі, які стали переможцями конкурсів наукових робіт.

Останніми роками в діяльності Інституту було запроваджено новий напрям роботи: пов’язані із закордонним українством проєкти для молоді. За ініціативи наукового співробітника Інституту та керівника Наукового товариства студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина Назара Мартинюка минулого року було проведено Всеукраїнський конкурс для учнівської та студентської молоді «Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра». Цього року відбувся також конкурс творчих робіт англійською мовою «Видатні постаті закордонного українства». Реалізовано й низку інших інтелектуальних змагань. Мета конкурсів полягає в популяризації діяльності закордонного українства, дослідженні досягнень українців за кордоном, збереженні історичної пам’яті та національно-патріотичному вихованні дітей та молоді.

«Презентація Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара засвідчила, яку багатогранну діяльність здійснює цей підрозділ. Крім тематично різноманітної книгозбірні, послугами якої можуть користуватись студенти та викладачі при підготовці до занять, нею користуються й дослідники з інших регіонів України, які займаються дослідженням діяльності світового українства. Інститут не тільки активно співпрацює із українськими та закордонними науковими установами, громадськими організаціями, музеями, архівами, а й має налагоджені контакти із освітянами закладів загальної середньої та позашкільної освіти з різних куточків України. На базі Інституту упродовж багатьох років студенти факультетів міжнародних відносин та романо-германських мов мають можливість проходити практику. Але, на мою думку, головним є те, що працівники різних років, усі хто був волонтером у нашому підрозділі залишаються дружньою родиною, вихованою на дотриманні моральних чеснот, та загартованою цікавою науково-дослідницькою та навчальною роботою», – зазначив наймолодший співробітник Інституту за всі роки його існування Назар Мартинюк.

На офіційному сайті Інституту розміщена детальніша інформація щодо діяльності та здобутків науково-дослідного центру. Тут також розміщено відео-архів лекцій, які читав у Національному університеті «Острозька академія» відомий українознавець, дослідник зі Словаччини, іноземний член Національної академії України Микола Мушинка.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *