Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип. 21)

Відкрити оригінал обкладинки

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Історичні науки. Вип. 21 / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. 288 с.

До збірника увійшли статті з актуальних проблем дослідження української діаспори. Серед запропонованих статей — аналіз діаспори як історичного, соціального та демографічного явища, розгляд суспільно-громадських життя та культурних, мистецьких і літературних здобутків українців за межами України, характеристика розвитку української освіти та науки в діаспорі, архівних та книжкових колекцій діаспори в Україні та за кордоном.

Завантажити збірник одним файлом можна тут.

Зміст видання:

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
ЯК ІСТОРИЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ТА ДЕМОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ.
СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ В ДІАСПОРІ

Алла Атаманенко
УКРАЇНА І ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО

Ольга Коваль
ВПЛИВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКИХ І БІЛОРУСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ НА РОЗВИТОК ДІАСПОР У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Володимир Бондаренко
ВІЛЬНОКОЗАЦЬКИЙ РУХ У ПІВНІЧНІЙ І ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ (1923–1939 РР.)

Олеся Кух
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У ФІНЛЯНДІЇ (1917–1920 рр.)

Іван Логвин
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКІЙ ГРОМАДІ РОЧЕСТЕРУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

КУЛЬТУРНІ, МИСТЕЦЬКІ
ТА ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ В ДІАСПОРІ

Віолетта Дутчак
БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ПЕРСОНАЛІЇ І КОЛЕКТИВИ

Тарас Лучук
НЕПОМІЧЕНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ САПФО: МИХАЙЛО СОНЕВИЦЬКИЙ

Олена Гуменюк
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ПОЛЬЩІ В 1920 – 1939 РР.

Олена Галета
АПОЛОГІЯ СТИЛЮ: “РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ” ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА

Галина Саган
КОНТАКТИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ ЮГОСЛАВІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ІНШИХ КРАЇН УПРОДОВЖ 1980–1990-Х РОКІВ

Ольга Риверчук
ТВОРЧІСТЬ ГАЛИНИ ЖУРБИ: ВІДРОДЖЕННЯ ПРОЗОВОЇ СПАДЩИНИ ПИСЬМЕННИЦІ НА БАТЬКІВЩИНІ

Олександр Вешелені
УКРАЇНСЬКИЙ ЕМІГРАНТ “У ПОШУКАХ ЩАСТЯ” КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЗОСИМА ДОНЧУКА

Валентина Брацюн
ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНИЦЬКИХ ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ТА НАУКА В ДІАСПОРІ

Анастасія Хеленюк
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ЛЮБОМИРА ВИНАРА (до 80-ліття вченого)

Сергій Пивовар, Олег Купчик
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ О.Я. ШУЛЬГИНА У ПРАЗІ (1923–1927 РР.)

Галина Клинова-Дацюк
ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ДОМБРОВСЬКОГО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМ. ШЕВЧЕНКА

Любов Корнійчук
ПОСТАТІ ЦЕРКОВНИХ ДІЯЧІВ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ АРКАДІЯ ЖУКОВСЬКОГО

Оксана Блашків
ЛИСТУВАННЯ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО З ЧЕСЬКИМИ СЛАВІСТАМИ

Ольга Лучук
ІГОР ШЕВЧЕНКО І ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ПЕРЕКЛАДУ (До 90-річчя від дня народження Ігоря Шевченка і 65-річчя публікації першого українського перекладу “Колгоспу тварин”)

Ольга Морозова
Дослідження історії України представниками української діаспори Республіки Польща

Віктор Місіюк
ПРОСВІТА НА ПОЛІССІ (1923–1938 рр.)

Людмила Божук
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ МІЖ ДІАСПОРОЮ І ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА “УКРАЇНА-СВІТ”) В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ

Тетяна Антонюк
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ІНТЕГРАЦІЯ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

Оксана Джус
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

Оксана Нич
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СІМ’ЯХ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ США

Олександр Мазепа
“Замітки до української геральдичної термінології”

Віталій Галішевський
ПОСТАТЬ М. БРАЙЧЕВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВО

Любомир Винар
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Віталій Тельвак, Тадей Яценюк
СМЕРТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАКОРДОННОЇ ПЕРІОДИКИ

Надія Марченко
СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НА СТОРІНКАХ ДІАСПОРНОЇ ПЕРІОДИКИ

Анатолій Рубан
М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1918 рр.)

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Валентина Піскун
ДІЯЛЬНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА ЮРІЯ СМОЛИЧА В “КОМІТЕТІ ЗА ПОВЕРНЕННЯ НА БАТЬКІВЩИНУ” (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОСОБИСТОГО ФОНДУ В ЦДАМЛМ УКРАЇНИ)

Магда Мушинка
ВОЛИНСЬКИЙ ЧЕХ ВОЛОДИМИР ЛІБОВИЦЬКИЙ В (1906–1984): КОРОТКИЙ ЖИТТЄПИС

Микола Мушинка
ТЕАТРАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛОДИМИРА ЛІБОВИЦЬКОГО

Оксана Супронюк
БОГДАН РОМАНЕНЧУК – РЕДАКТОР УКРАЇНСЬКИХ ЧАСОПИСІВ У США (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТ.)

Ольга Зубко
ІВАН МІРНИЙ НА СТОРІНКАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ (вересень 1919 р.)

Володимир Шкерін
ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ДЕКАБРИСТИ І ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ ОРЕНБУРЖЧИНИ

Марія Трегуб
СТОРІНКИ ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНІДА БАЧИНСЬКОГО

Вікторія Толстеньова
РОЛЬ ПЕТРА ГРИГОРОВИЧА ГРИГОРЕНКА У РОЗВИТКУ КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ (1960–1970-І РР.)

Марія Тимочко
СТЕПАН РАДІОН – ХРАНИТЕЛЬ АВСТРАЛІЙСЬКОЇ УКРАЇНІКИ

Михайло Тимочко
ЮЛІЯН МОВЧАН – ЛІКАР І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

АРХІВИ, АРХІВНІ ФОНДИ І КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ ДІАСПОРИ
В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Зоя Борисюк
ДОЛЯ АРХІВУ ІЛЬКА БОРЩАКА

Марія Баран
ЗВ’ЯЗКИ РОМАНА СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО З МИРОНОМ КОРДУБОЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛИСТІВ)

Христина Вінтонів
КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД АРХІВНОГО ОПИСУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННИХ КОЛЕКЦІЙ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ В КАНАДІ)

Ярослав Сеник
АРХІВ ПРОФ. ОЛЕКСАНДРА ВОРОНЯКА У ФОНДАХ ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. СТЕФАНИКА

Христина Скрипка
БІБЛІОТЕКА Й АРХІВ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА У ЛОНДОНІ: ІСТОРІЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *