Теодор Мацьків. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах

Теодор Мацьків. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах / Редактор Алла Атаманенко, упорядник Наталія Конопка. – Острог; Нью-Йорк, 2007. – 184 с. (Серія: Історія монографії, т. 6. / Ред. Любомир Винар).

Теодор Мацьків. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах

Теодор Мацьків. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах / Редактор Алла Атаманенко, упорядник Наталія Конопка. – Острог; Нью-Йорк, 2007. – 184 с. (Серія: Історія монографії, т. 6. / Ред. Любомир Винар).

Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба

Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. – Вид. 3-є, доповнене і виправлене. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто, 2003. – 496 с.; іл.

Любомир Винар. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела

Любомир Винар. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела / Ред. Алла Атаманенко. – Острог; Нью-Йорк: Українське Історичне Товариство; Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діаспори, 2008. – 388с.; іл.

Винар Любомир Р. Павло Володимир Грицак (1925-1958) / Монографія

Винар Любомир Р. Павло Володимир Грицак (1925-1958) / Монографія / Ред. Алла Атаманенко. – Кент; Острог: Українське історичне товариство, Національний університет «Острозька академія», Інститут дослідження української діаспори, 2009. – 96 с.