2015

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип. 23)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / Ред. колегія: І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 23. 284 с.
Читати далі