Колектив


Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор, директор
e-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua


Рибачок Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
e-mail: iryna.rybachok@oa.edu.ua


Мартинюк Назар Анатолійович, науковий співробітник
e-mail: nazar.martyniuk@oa.edu.ua