Колектив


Атаманенко Алла Євгенівна, докторка історичних наук, професорка, директорка
e-mail: alla.atamanenko@oa.edu.ua


Рибачок Ірина Олександрівна, кандидатка історичних наук,
старша наукова співробітниця
e-mail: iryna.rybachok@oa.edu.ua


Мартинюк Назар Анатолійович, науковий співробітник
e-mail: nazar.martyniuk@oa.edu.ua