Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба

Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. – Вид. 3-є, доповнене і виправлене. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто, 2003. – 496 с.; іл.

До збірки праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина увійшли одна із найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані в кін. 20-х – 60-і роки ХХ століття, вони не втратили свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року та сучасні описуваним подіям мапи.

Книга розрахована на фахівців-істориків, а також усіх, хто цікавиться українською історією.

 

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *