Співробітники Інституту брали участь у науковій конференції Світової Наукової Ради під час Світового конгресу українців (Київ), V Міжнародному конгресі Міжнародної Асоціації Україністів (Чернівці), ІІ Міжнародному конгресі українських істориків (Кам’янець-Подільський), конференціях у Ніжинському центрі гуманітарної співпраці з діаспорою Ніжинського педагогічного університету, Інституті міжнародної освіти та співпраці з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» та ін.

У вересні 2004 року Інститутом спільно з Українським Історичним Товариством та Світовою Науковою Радою Світового Конґресу Українців було організовано Першу Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження». У конференції взяли участь дослідники проблем історії діаспори, керівники українських наукових установ.

У вересні 2005 р. Інститутом проведено науковий семінар до 40-ліття Українського Історичного Товариства.

У травні 2006 р. організовано та проведено Другу Міжнародну конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження» з участю понад 80 учасників з України, Німеччини, США, Канади, Словаччини, Італії, Естонії, Польщі та ін. країн. Статті про конференцію подано до друку в провідних виданнях діаспори та в Україні. Готуються до друку доповіді.